Política de protecció de dades

ArtwithSenses ha implementat aquesta Política de Protecció de Dades que compleix els paràmetres i mesures de seguretat recollides a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament Europeu 679/ 2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació de la present Política de Protecció de Dades així com de les condicions incloses a l’Avís Legal.

Quines dades recopilem?

A través de la nostra pàgina web, demanem dades de contacte dels usuaris per als diferents serveis que oferim a través de la web, tal com es descriu a continuació. Tal com s’especifica als formularis, aquests són:

Formulari de contacte: Nom, email.

Formulari de voluntariat: Nom, cognoms, DNI, e-mail, telèfon, mòbil, ciutat, codi postal. També hi ha la possibilitat d’afegir el teu CV i fotografia com a documents adjunts.

A quines seccions del nostre lloc web recopilem les vostres dades personals?

3.1. A través del nostre correu electrònic corporatiu: apsocecat@apsocecat.org

A través del nostre correu, podeu sol·licitar la informació que considereu necessària per aclarir qualsevol dubte relacionat amb l’entitat, els serveis a les persones, o qualsevol altra informació.

3.2. A través del formulari de contacte

A través del formulari de contacte, adreçat a apsocecat@apsocecat.org, on haureu d’emplenar una sèrie de camps identificatius, recollirem la informació necessària per resoldre la vostra sol·licitud.

3.3. Mitjançant inscripcions per a activitats lúdiques o formatives

A través d’aquest canal demanem dades identificatives per tal d’inscriure’t a les activitats en què has mostrat interès.

3.4. A través dels formularis de subscripció a la llista de correu electrònic

A través d’aquest canal obtindrem les dades necessàries per poder enviar-vos informació relativa a les activitats desenvolupades per l’entitat.

Les dades facilitades al titular estaran ubicades als servidors de The Rocket Science Group LLC d/b/a, amb domicili als EUA. (Mailchimp).

Quin és l’objectiu o la finalitat de la recollida de dades?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats esmentats al punt anterior és mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres usuaris, nous i antics. D’aquesta manera, utilitzarem les teves dades per donar resposta a la informació que puguis necessitar, gestionar les teves sol·licituds i garantir-te una experiència transparent i tan privada com sigui possible.

L’adreça de correu electrònic des de la qual ens escrius al nostre correu, la utilitzarem per enviar-te informació relacionada amb el que ens has proposat o per fer els tràmits o ajudar-te amb els tràmits que necessitis.

En cap cas rebrà informació de tercers sense haver sol·licitat prèviament el seu consentiment exprés, assegurant així complir amb els paràmetres de la normativa europea; Tampoc no es realitzarà cap tipus de transferència que tingui per objecte les seves dades personals. Així mateix, us informem que les vostres dades personals no seran utilitzades per a finalitats diferents de la mera informació sobre els serveis i activitats que ofereix l’ArtwithSenses i que són d’utilitat per a tu.

A la nostra web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Ús de dades personals

ArtwithSenses informa als seus usuaris que les dades personals que ens faciliti seran tractades amb les finalitats que s’exposen a continuació:

Respondre i resoldre les sol·licituds dels usuaris (qualsevol persona física o jurídica que faci un contacte que sol·liciti qualsevol tipus de resposta)

Informar sobre novetats relacionades amb l’activitat d’ArtwithSenses

 

Enviar informació que considereu d’interès per a l’usuari

Permetre laccés a les opcions que requereixen registre. En aquest cas, l’usuari haurà d’acceptar, si escau, les condicions de registre o contractació que, si escau, s’estableixin

Informar l’usuari sobre l’ús de les dades en el sentit que:

a) Les seves dades no seran utilitzades per tercers fins a aquells per dur a terme el tractament que vostè expressament va consentir en el seu moment o per al que estableix aquesta política de part nostra;

b) Tota aquesta informació s’emmagatzema en un servidor segur separat.

Us advertim que la informació que proporcioneu a través del lloc web pot revelar o permetre que altres infereixin la seva nacionalitat, edat o altres aspectes de la seva vida privada. D’aquesta manera, en facilitar aquesta informació de forma totalment voluntària a través de qualsevol mitjà de la nostra plataforma, l’usuari accepta expressament i voluntàriament aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

Compartir informació amb tercers

En cap cas ArtwithSenses cedirà dades dels usuaris a tercers. En cas que així ho desitgi, se us informarà prèviament i se’n sol·licitarà el consentiment.

Base legal: consentiment inequívoc per al tractament de les vostres dades

7.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment de les exigències de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i del Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i d’acord amb allò establert per les nostres polítiques internes , cada vegada que l’usuari ens lliuri o enviï dades personals haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix al peu de cada formulari on es recullen les dades.

Així mateix, quan ens escriguis a algun dels nostres correus electrònics de contacte o qualsevol altra habilitat per a funcionalitats específiques dins de la pàgina web, estaràs acceptant expressament que puguem sol·licitar les teves dades per a la finalitat o petició que ens hagis indicat.

Amb aquesta(s) acció(ns), ens estàs expressant lliurement i inequívocament que estàs d’acord que ArtwithSenses tracti les teves dades d’acord amb les finalitats esmentades als apartats anteriors.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’entitat són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

L’acceptació de l’usuari que les seves dades siguin tractades per a les finalitats a què fa referència aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tot això de conformitat amb el que disposa la legislació vigent; Per tant, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el vostre consentiment previ, a través dels mitjans previstos a l’apartat 8 d’aquest text legal.

Sobre els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament

La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 han implementat una sèrie de garanties legals que permeten a l’Usuari l’exercici dels seus drets i accions relacionades amb el tractament de la teva informació.

ArtwithSenses us ofereix la garantia legal de l’aplicació d’aquests drets perquè, en qualsevol moment i/o quan ho considereu convenient, pugueu fer ús dels vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en tractament dirigint-vos per escrit al correu electrònic i adreça de contacte indicats a la part superior, és a dir, al correu electrònic: apsocecat@apsocecat.org, o dirigint-se a la seu de l’entitat:

Carrer Leiva, 2D local , 08014 Barcelona.

 

En ambdós casos, heu d’adjuntar còpia del vostre passaport o DNI (titular de les dades) indicant expressament en l’assumpte la sol·licitud que voleu realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit o limitació en el tractament.

Tot i això, és important que com a usuari tinguis en compte que la informació que ja has compartit amb altres usuaris per altres mitjans podria continuar sent visible i que l’entitat queda exempta de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta Informació.

De la mateixa manera, ArtwithSenses no controla el sistema de renovació dels mecanismes de cerca de tercers, aquests mecanismes poden contenir certa informació de perfil públic que ja ha estat cancel·lada per l’entitat però encara es troba a Internet per redistribuir-la, i en aquest cas, us recomanem que acudiu als responsables d’aquestes plataformes per sol·licitar la cancel·lació o l’exercici del dret a l’oblit.

En què consisteix cada dret:

Accés: Mitjançant l’exercici d’aquest dret, podreu conèixer les dades personals que sobre vostè està tractant l’entitat, la finalitat, l’origen o la possible cessió a tercers.

Rectificació: Consisteix a garantir que l’usuari pugui modificar les seves dades personals inexactes o incompletes, havent d’especificar a la sol·licitud quines dades voleu modificar.

Supressió: Permet la cancel·lació de les vostres dades personals per insuficiència o excés

Oposició: Amb el dret d’oposició, l’usuari pot oposar-se que no es dugui a terme el tractament de les dades en supòsits com activitats publicitàries i de prospecció comercial o quan aquest tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió que concerneixi basada únicament en tractament automatitzat de les vostres dades personals

Portabilitat: Podràs rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Oblidats: Podràs sol·licitar la supressió de les dades personals sense la deguda demora quan es produeixi algun dels supòsits contemplats. Per exemple, el tractament il·lícit de dades o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o la recollida.

Limitació en el processament: en general, en els casos en què no estigui clar si les dades personals s’han d’eliminar, podeu exercir el vostre dret a limitar el processament. Aquest dret existeix en els casos següents: (I) quan es dubti de l’exactitud de les dades de què es tracti; (II) quan no vulgui que s’eliminin les dades; (III) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però se’n puguin derivar accions legals; (iv) quan estigui pendent de resolució sobre la seva oposició al tractament.

La limitació significa que les vostres dades personals només poden (excepte per a l’emmagatzematge) ser tractades amb el vostre consentiment per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o per raons d’interès públic de la UE o d’un determinat Estat membre de la UE .

No obstante, como usuario, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente si consideras que el tratamiento de datos personales que te conciernen infringe lo dispuesto en la legislación y normativa en materia de protección de datos; sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial

Asimismo, se le informa que el tratamiento de datos no tendrá como finalidad la toma de decisiones sobre su información basadas únicamente en el tratamiento automatizado -decisiones automatizadas-, incluida la elaboración de perfiles, es decir, no incluye la elaboración de perfiles de forma automatizada. – y sin intervención humana – de sus datos personales para evaluar aspectos personales relacionados con usted, tales como analizar o predecir aspectos relacionados con la situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad o el comportamiento, la situación o sus momentos, todo ello en la medida que pueda tener consecuencias jurídicas para usted o afectarle significativamente.

En todo caso, sólo se aplicaría cuando una ley lo exigiera, por lo que el tratamiento estaría sujeto a las debidas garantías, que incluyen la información específica de su persona, como interesado, y el derecho a recibir una explicación posterior de la decisión. en base a la evaluación, y cuestionarla, cuando corresponda. La Política de Protección de Datos se complementa con el Aviso Legal y la Política de Cookies.

Medidas de seguridad en la recogida de datos

Para garantizar la seguridad en nuestro sitio web, hemos integrado un sistema seguro que nos permite mantener la confidencialidad e integridad de los datos de nuestros usuarios que han sido enviados o recabados a través de los medios mencionados en el punto 3.

De esta forma, ArtwithSenses mantiene los niveles de seguridad de protección de sus datos exigidos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y por el Reglamento Europeo de Protección de Datos 679/ 2016, de 27 de abril, y ha dispuesto todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilita a través de la plataforma.

Asimismo, como usuario de nuestra web entiendes, aceptas y entiendes que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y que, por tanto, estás obligado a adoptar las medidas de seguridad necesarias que te permitan confiar en la veracidad de la Web en la que estás entrando. tu información. El usuario es el único responsable de las medidas de seguridad que implemente en relación con la protección de sus datos, por lo que ArtwithSenses no se fa responsable de situacions en què l’usuari no hagi implementat les mesures de seguretat corresponents; ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys causats per tercers aliens a lentitat, inclosos els casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb allò establert anteriorment, l’entitat no pot garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan dels serveis oferts al lloc web. No obstant això, com a mesura, s’han facilitat condicions d’ús al nostre Avís Legal i condicions d’ús i contractació

Termini de conservació de les vostres dades personals

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que poguessin derivar-se per la finalitat, a més dels terminis que resultin de la legislació aplicable.

 Política de cookies

ArtwithSenses utilitza galetes de tercers per monitoritzar i millorar certes funcionalitats i serveis. Si vols consultar quina és la nostra política sobre aquest tema, fes clic aquí: Política de cookies

Modificació d’aquesta política de protecció de dades

ArtwithSenses es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que es puguin fer de les dades personals dels usuaris del lloc web.

En el cas que aquesta modificació afecti el tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretengui realitzar algun tractament addicional, no informat prèviament, procediríem a comunicar-li aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o desacord.

Acceptació inequívoca per al tractament de dades

D’acord amb tot allò expressat en aquesta política de protecció de dades, l’usuari acceptarà el tractament de dades en base als canals i formes ja expressats en aquesta política i per a les finalitats descrites al punt 5.

Integració amb altres textos legals

Aquesta política de protecció de dades es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associades a aquesta pàgina web.