El Projecte aws! (Art with Senses) neix del nostre afany per facilitar l’accés a l’art a persones amb sordceguesa. El nostre objectiu és que el seu limitat món s’expandeixi, que rebin nous estímuls i experimentin sensacions diferents.

Volem oferir-los l’oportunitat de poder tocar obres d’art, o fins i tot que aconsegueixin ells mateixos crear-ne una; que passin segles d’història per les seves mans i que sentin que hi pertanyen.

En temps de crisi les institucions del sector artístic i cultural, de la mateixa manera que les empreses relacionades amb béns patrimonials, no disposen de gaire liquiditat. En canvi, disposen d’un altre tipus de recursos: col·leccions d’obres d’art, bons professionals que les gestionen, instal·lacions  adequades i experiència.

La nostra filosofia es basa en l’aprofitament dels mitjans que ja existeixen.

D’aquesta manera, pretenem sumar els nostres recursos als dels museus i escoles de formació artística que vulguin col·laborar amb nosaltres.